معاون امور سازمان شهرداری ها و دهیاری ها: نوروز فرصتی برای استفاده از جاذبه های گردشگری روستاهاست | خبر کده شهری