شهردار تهران با بیان اینکه امسال در نوروز شهرداری برنامه‌های ابتکاری تازه ای را به اجرا گذاشته که یکی از آنها نوروزگاه بلوار کشاورز است، گفت: هدف ما این است که فرهنگ و هنر ایرانی را به بازدید کنندگان، همشهریان و توریست ها معرفی کنیم.

به گزارش خبرکده شهری ، محمدعلی نجفی در بازدید از نوروزگاه هنر در پیاده راه بلوار کشاورز، با بیان اینکه امسال در نوروز شهرداری برنامه‌های ابتکاری تازه‌ای را به اجرا گذاشته که یکی از آنها نوروزگاه بلوار کشاورز است، افزود: هدف ما این است که فرهنگ و هنر ایرانی را به بازدید کنندگان، همشهریان و توریست ها معرفی کنیم.

شهردار تهران ابراز کرد: هدف دوم ما این است که با اجرای این برنامه ها همراه با طبیعت که نو شده و همه چیز تازه، جذاب و سرزنده می‌شود، ما هم یک نوع سرزندگی و نشاط را به جامعه عرضه کنیم.

وی ادامه داد: به دنبال آن هستیم تا فضایی ایجاد کنیم که همشهریان در زندگی روزمره خود از طرب و نشاط بیشتری برخوردار باشند.

نجفی در پاسخ به سوال دیگری درباره انتقادهای وارد شده به افت تورهای گردشگری در ایام نوروز، گفت: قرار ما این نبود که افتی در فعالیت‌های گردشگری تهران ایجاد شود، بلکه برعکس برنامه‌ریزی کرده بودیم که تا حد ممکن فضای مناسب تری برای گردشگرای ورودی به تهران ایجاد کنیم. اگر افتی در فعالیت‌های گردشگری ایجاد شده نیز طی یکی دو روز آینده پیگیری می‌کنم تا جبران شود.

منبع: ایسنا