خبرکده ی شهری تقدیم میکند:

 

✅گزارش

✅(هفته‌ی سوم فروردین ۹۷)
✅ با همکاری روابط عمومی شهرداری نخل تقی
✅ گویندگان: الهام تفکری- عادل قلیزاده