مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: نردبان ۴۰ متری آتش‌نشانی اصفهان که با مدرن‌ترین نردبان‌های اروپایی برابری می‌کند، پس از سه هفته از کشور اتریش در گمرک تهران ترخیص شد و به زودی وارد اصفهان می‌شود.
به گزارش خبرکده شهری آتشپاد بهزاد اظهارکرد: برای خرید این نردبان ۴۰ متری سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان اعتباری افزون بر چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بدون ارزش افزوده هزینه شده است.
وی با بیان اینکه مشابه نردبان در حال حاضر در کشورهای پیشرفته دنیا استفاده می‌شود، تصریح کرد: نردبان بازو مفصلی خریداری شده قادر است وسعت بیشتری از محیط پیرامون خود را تحت پوشش قرار دهد و در راستای افق خورشیدی نیز به راحتی قابل استفاده است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان افزود: مقدمات ترخیص نردبان ۴۰ متری از گمرک تهران که توسط کشور اتریش و آلمان به سفارش آتش نشانی اصفهان ساخته شده است، طی چند هفته آینده انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه تقویت ناوگان خودرویی، خودروهای اطفایی و دو منظوره سازمان در سال جاری در دستورکار سازمان قرار گرفته است، تاکید کرد: سازمان آتش نشانی در صدد نوسازی و بهسازی ناوگان خود است و تلاش دارد با اعتباراتی که شورای شهر برای این سازمان تخصیص داده، بتواند این هدف مهم را محقق کند.