رادیو خبرکده- اخبار صوتی – عملکرد ۶ ماهه شهرداری ایذه