معاون خدمات شهری کلانشهر تبریز بطور سر زده از عملیات لکه گیری آسفالت در محله قراملک بازدید کرد.
به گزارش خبرکده شهری ، دکتر مسعود برزگر جلالی، معاون خدمات شهری کلانشهر تبریز بطور سر زده از عملیات لکه گیری آسفالت محله قراملک در غرب تبریز بازدید کرده و در جریان مراحل اجرای پروژه های خدماتی این منطقه قرار گرفت./شهریار