محسن هاشمی گفت:به اسم تعدیل، چند فرد بی پناه و مستضعف رده پایین را از کار بیکار می کنند در حالیکه تعدیل واقعی باید از بالا باشد
به گزارش خبرکده شهری،گزییده های صحبت های محسن هاشمی صریح محسن هاشمی در همایش بازرسی شهرداری تهران:

🔻به اسم تعدیل، چند فرد بی پناه و مستضعف رده پایین را از کار بیکار می کنند در حالیکه تعدیل واقعی باید از بالا باشد

🔻اگر مدیران رده بالا تعدیل شود تعداد زیادی از نیروهای مازاد هم کاهش می یابد و همه هم می پذیرند.

🔻تعداد معاونین و مدیران ارشد شهرداری چند برابر استاندارد است و هر گروهی که می آید آدمهای خودش را می آورد و همین شده که شهرداری ۲۵ هزار نفره طی بیست سال ۶ برابر شده است.

🔻سیستم اتوماسیون اداری در شهرداری فرمالیته است و کار قبلی چند برابر شده است.

🔻شهرداری نباید در حوزه هایی که ربطی به وظایف اصلیش ندارد وارد شود

🔻در هشت سالی که مسئولیت دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور را در دولت سازندگی برعهده داشتم ، سه توصیه آیت الله هاشمی را اجرا کردم: حمایت از تولید ، تکمیل پروژه ها و کاهش بوروکراسی به نفع مردم

🔻چرا به تخلفات دانه درشتها رسیدگی نمی شود؟ وقتی از ایران مال که تخلف بخش خصوصی است می گوییم، از اطلس مال که تخلف نهادها هست هم بگوییم.

🔻در دهه پنجاه، در نیروهای مذهبی سه گرایش جدی برای حضور در صحنه جامعه وجود داشت، گروه اول به تفکرات انحرافی چپ و التقاطی تمایل یافتند و مبارزه مسلحانه با رژیم راسرلوحه کار قرار دادند، گروه دوم، انجمن حجتیه مخالف فعالیت علیه رژیم بودند.

🔻بین این دو جریان افراط وتفریط ، جریان میانه ای وجود داشت که طیف شاگردان امام و نیروهای مذهبی نزدیک به آنان بود که گرچه مخالف رژیم شاه و اهل مبارزه بودند اما با تندروی والتقاط وانحراف جریان نزدیک به چپ و تفکرات مارکسیستی نیز زاویه داشتند.

🔻در خط امام، اعتقاد به ولایت امامان مخصوصا امام زمان و انتظار ظهور ایشان، مستلزم کنار گذاشتن مبارزه نبود، بلکه مبارزه با فساد و ظلم در طول فلسفه انتظار و ظهور حضرت ولیعصر قرار داشت.

🔻یکی از خصوصیات تفکر اصیل انقلاب و اسلام، مبارزه با فساد است که اتفاقا اندیشه پیشرو و مطرح در جهان امروز نیز هست.

🔻پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری که در هفدهمین سالگرد صدور آن هستیم نیز در این راستا و مرزبندی بین تفکرات ارتجاعی و انقلابی و اصیل است، کسانی که فکر می کنند مبارزه با فساد و شفاف سازی وسالم سازی مدیریت واقتصاد کشور، به بی ثباتی و التهاب دامن می زند یا اقتدار مدیریتی را تضعیف می کند، فرسنگها با دانش اداره جامعه وموفقیت در حکمرانی فاصله دارند.

🔻هیچ عاملی به اندازه وجود رانت، فساد ، تبعیض و پنهانکاری در مدیریت، موجب ناامیدی مردم واز بین رفتن سرمایه اجتماعی و تضعیف نظام نمی گردد.

🔻نا آرامی های دی ماه سال گذشته هشدار کوچکی بود به ما که اگر به سالم سازی و شفاف سازی مدیریت واقتصاد کشور همت نگماریم زیر بهمن بنیان کن نارضایتی واعتراض مردم، دفن خواهیم شد.

🔻در اقتصاد رانتی و فسادپرور، سرمایه گذاری واقعی بخش خصوصی ، رقابت و بهبود عملکرد جایی ندارد بلکه همه تلاشها صرف وصل شدن به منابع قدرت وبرخوردار شدن از حمایتهای تبعیض آمیز است.

🔻از اولویتهای نخست مدیریت شهری ، مبارزه با تخلف وفساد در فرایند اداره شهر است، نمی توان منابع کافی برای اداره شهر وتوسعه زیرساختها فراهم کرد جز آنکه فساد و تخلفات را بتوانیم کاهش داده وریشه کن کنیم.

🔻اما شعار شهرشیشه ای و شفاف با تبلیغات واقدام روبنایی عملی نمی شود، در مبارزه با فساد نیاز به عزم جدی و عبور از برخوردهای تبعیض آمیز هستیم، حقوق عمومی باید غیرقابل مذاکره و غیرقابل معامله باشد وهمه مدیران در شهرداری همه هم وغم خود را صرف احقاق حقوق مردم کنند./شورا‌آنلاین