محمد عتاب اهوازی مدیر منطقه شش اهواز از رنگ آمیزی ۵۰۰ متر طول جداول پارکی منطقه خبر داد .

به گزارش خبرکده شهری ، محمد عتاب اهوازی گفت: از جمله اقداماتی که در راستای زیبا سازی نمای بصری شهر، توسط حوزه خدمات شهری منطقه اجرا شده است رنگ آمیزی جداول پارکی سطح منطقه است .

وی متراژ رنگ آمیزی جداول آیلندها و حواشی پارک ها را ۵۰۰ متر طول بیان داشت و افزود: در همین راستا با توجه به نیاز پارک ها و میادین سطح منطقه به ساماندهی  و لزوم ایجاد فضای زیبا و به دور از آلاینده های دیداری، نیروهای فعال واحد فضای سبز حوزه خدمات شهری اقدام به رنگ آمیزی جداول و زیبا سازی فضای داخلی پارک شهید سبحانی ، بلوار الهادی ، پارک آلاله و بلوار واقع در خیابان رضوی کرده است .

عتاب اهوازی تصریح کرد: با هدف پاکسازی فضای پارک ها و ایجاد نشاط و شادابی در این محدودهها، پنج هزارمتر مربع از فضا های سبز کمپلو جنوبی نیز پاکسازی شد.

مدیر منطقه در ادامه خاطر نشان کرد: شستشوی ۲۰ هزار متر از فضای سبز بلوار قدس، خیابان انقلاب، خیابان کردونی و مسیر اهواز – خرمشهر از دیگر فعالیت هایی است که در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری انجام شده است .

رسیدگی به پارک ها و مورد توجه قرار دادن اماکن تفریحی برای جلب رضایت شهروندان و ایجاد زمینه ها و شرایط لازم برای گذران اوقات فراغت مردم از سخنان تاکیدی این مقام مسئول در ارتباط با ساماندهی پارک ها است .

منبع:اداراه ارتباطات شهرداری اهواز