آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی برای کودکان غرب تبریز در شهرک ترافیک توسط امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۶ انجام گرفت.

به گزارش خبرکده شهری ، آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی برای کودکان در شهرک ترافیک توسط امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه انجام گرفت.
مهندس داود محمدی، مسئول امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۶، گفت: کودکان امروز، والدین و بزرگسالان آینده هستند و به همین منظور آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی و قوانین مربوط به ترافیک برای کودکان الزامی است تا در آینده رانندگانی قانونمند و شهروندانی منضبط در جامعه باشند.
وی افزود: در همین راستا امور فرهنگی و اجتماعی منطقه در تلاش است با ارائه آموزش های مربوط به قوانین راهنمایی در شهرک ترافیک به کودکان ساکن منطقه غرب تبریز سعی دارد علاوه بر تئوری، آموزش عملی به صورت رایگان و مستمر برای آینده سازان کشور انجام دهد.