شورای اسلامی شهر به تخفیف ۱۵ درصدی شارژ‌های غیر حضوری شهروندان از الیت رای مثبت داد.
به گزارش خبرکده شهری ، سی و هفتمین جلسه علنی شورای پنجم با سخنان محمدرضا حیدری، رییس جلسه آغاز شد. اولین دستور کار این جلسه علنی به بررسی نظریه کمیسیون مشترک اقتصادی و برنامه و بودجه در خصوص لایحه شهرداری با موضوع تعیین تکلیف نحوه محاسبات شهرسازی و درآمد پروژه‌های مشارکتی خیابان صاحب‌الزمان(عج) اختصاص داشت.
در ابتدای بررسی این دستور کار، پیشنهاد ۵ تن از اعضا در مورد خروج یک هفته‌ای از دستور کار و بازگشت به کمیسیون مطرح شد.
ودیعی، عضو شورای شهر و یکی از پیشنهاد‌دهندگان در خصوص این پیشنهاد گفت: این لایحه هم در کمیسیون برنامه و بودجه و هم اقتصادی بررسی شده بود اما در مورد محاسبه سهم شهرداری، هنوز ابهاماتی وجود دارد که نیاز به بررسی بیشتر هست.
خواجه نایینی، معاون اقتصادی شهرداری مشهد هم در این خصوص گفت: این لایحه مدتی است که به شورا ارسال شده و اکثر کمیسیون‌های تخصصی آن را بررسی کرده‌اند. در کارگروه تسهیل هم این لایحه بررسی شده است.
تعیین تکلیف همه پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی شهر با تصویب سه لایحه دیگر در شورا
وی عنوان کرد: با تصویب این لایحه و دو لایحه دیگری که به شورا ارسال کرده‌ایم تمام پروژه‌های بلاتکلیف سرمایه‌گذاری و مشارکتی شهر مشهد عملا تعیین تکلیف خواهد شد.
در نهایت اعضا به این پیشنهاد رای مثبت دادند.
اعضا در دیگر دستور کار به بررسی نظریه کمیسیون تلفیق و نظریه کمیسیون اقتصادی در خصوص تفریغ بودجه سال ۹۶ شرکت نمایشگاه بین‌المللی مشهد پرداختند.
تفریغ بودجه این شرکت که از حیث منابع و مصارف مبلغ ۱۷۵ میلیارد و ۴۲۹ میلیون و ۹۲۸ هزار ریال بوده و نسبت به اصلاح بودجه سال ۹۶ به میزان ۵ درصد کاهش دارد تصویب شد.
رای مثبت به تفریغ بودجه ۱۷۵ میلیارد ریالی نمایشگاه بین‌المللی
هوشنگ‌نژاد، مدیر عامل نمایشگاه بین‌المللی مشهد در این خصوص گفت: بسیاری از موارد ذکر شده در تبصره‌ها، انجام شده و سایر موارد در دست اقدام است که گزارش آن به شورا ارائه می‌شود. برای احداث سالن کمال‌الملک برنامه‌زمانبندی ارائه خواهد شد و افزایش بودجه نیز در حال انجام است.
در ادامه نوبت به بررسی تفریغ بوده سازمان اتوبوسرانی مشهد رسید که این تفریغ بودجه نیز با مبلغ یک هزار و ۷۷۰ میلیارد و ۳۷۲ میلیون و ۷۶۹ هزار ریال از حیث منابع و مصارف که با کاهش ۳۰ درصدی نسبت به اصلاح بودجه سال ۹۶ مواجه بوده است، تصویب شد.
بتول گندمی، رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر در این خصوص گفت: در زمان بررسی تفریغ بودجه این سازمان به سه بخش توجه شده است که عملکرد یکساله سازمان، تکالیف اصلاح بودجه و تفریغ بودجه سال‌های گذشته از این جمله‌اند.
مجتبی بهاروند، رئیس کمیسوین حمل و نقل و ترافیک نیز بیان کرد: ساختمان چهارراه دکترا با پیگیری‌هایی که شده است، تحویل سازمان اتوبوسرانی شده است.
تصویب تفریغ بودجه ۵۲ میلیارد ریالی سازمان تاکسیرانی مشهد
بررسی نظریه کمیسیون تلفیق و نظریه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک در خصوص تفریغ بودجه سال ۹۶ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد نیز در ادامه صورت گرفت.
تفریغ بودجه این سازمان که از حیث منابع و مصارف مبلغ ۵۲ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۷۱۴ هزار ریال بوده و نسبت به منابع و مصارف نسبت به اطلاح بودجه سال ۹۶ به میزان ۷ درصد کاهش داشته است تصویب شد.
محمدرضا حیدری، ریس شورای شهر مشهد در این باره گفت: ما در تفریغ بودجه بعد از اینکه کمیسیون تخصصی موضوع را بررسی می‌کند سپس این لوایح در کمیسیون تلفیق با حضور حداکثری اعضای شورا، دوباره بررسی و تصویب می‌شود.
علوی مقدم، مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد نیز ابراز داشت: در مورد دو بدهکار اشاره شده در تبصره‌ها، اقدام حقوقی شده و در مورد یکی حکم جلب و توقیف اموال گرفته شده است و در مورد دیگری نیز حکم اولیه به نفع شهرداری صادر شده و به علت اعتراض متشاکی، در حال کارشناسی مجدد می‌باشد.
تفریغ بودجه ۶۷۴ میلیارد ریالی شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد تصویب شد
پنجمین دستور این جلسه علنی، بررسی نظریه کمیسوین تلفیق و نظریه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک در زمینه تفریغ بودجه سال ۹۶ شرکت بهره‌برداری قطار شهری بود.
این تفریغ بودجه نیز که از حیث منابع و مصارف مبلغ ۶۷۴ میلیارد و ۹۰۷ میلیون و ۲ هزار ریال بوده و نسبت به اصلاح بودجه سال ۹۶ حدود ۷ درصد کاهش داشته است نیز تصویب شد.
افزایش تعداد روزانه مسافر جابجا شده در خط دوی قطار شهری به ۳۵ هزار نفر
وحید مبین مقدم، مدیر عامل شرکت بهره‌برداری قطار شهری در این خصوص اظهار داشت: بند اول در مورد بدهی شرکت به تامین اجتماعی بود که با اعتراض انجام شده در یک مرحله، مبلغ به یک سوم و در مرحله بعد به یک پنجم کاهش یافته است که هنوز هم در حال اعتراض برای کاهش مبلغ هستیم.
وی افزود: همه قراردادهای شرکت در سامانه ثبت شده است اما در مورد یکی از قراردادها که با مشکلاتی مواجه هستیم، هنوز ثبت نشده است. ما در خط دو در ابتدا روزانه یک هزار تا ۱۵۰۰ نفر جابجایی داشتیم که با تغییر سرفاضله زمانی و افزایش ساعات کار این رقم به حدود ۳۵ هزار نفر در روز رسیده است. در حوزه تامین لوازم یدکی و تجهیزات با مشکل مواجه شده‌ایم و افراد یا شرکت نمی‌کنند یا قیمت‌های خیلی بالایی پیشنهاد می‌دهند که اجرایی نیست.
رای مثبت به تفریغ بودجه ۸۲۷ مییلیارد ریالی سازمان مدیریت پسماند
اعضا در ادامه، تفریغ بودجه سال ۹۶ سازمان مدیریت پسماند را بر اساس نظریه‌های کمیسیون تلفیق و کمیسیون خدمات شهری بررسی نمودند.
تفریغ بودجه این سازمان نیز که از حیث منابع و مصارف مبلغ ۸۲۷ میلیارد و ۸۳۲ میلیون و ۸۳۶ هزار ریال بوده و نسبت به اصلاح بودجه سال ۹۶ به میزان ۷ درصد کاهش داشته است، با رای مثبت اعضا مواجه شد.
این لایحه نیز با ۱۴ رای تصویب شد.
تصویب تفریغ بودجه سال ۹۶ سازمان فردوس‌های مشهد
آخرین لایحه تفریغ بودجه سی و هفتمین جلسه علنی شورا، بررسی نظریه کمیسیون تلفیق و کمیسیون خدمات شهری در خصوص لایحه تفریغ بودجه سال ۹۶ سازمان فردوس‌ها بود که با کاهش ۳ درصدی نسبت به اصلاح بودجه سال ۹۶ و به مبلغ ۳۴۱ میلیارد و ۳۵۲ میلیون و ۳۴۲ هزار ریال از حیث منابع و مصارف، تصویب شد.
مهدوی دامغانی، مدیر عامل سازمان فردوس های شهرداری شهد در این باره اظهار داشت: در مورد تبصره یک، بیشتر بدهی‌ها مربوط به مجتمع سنگ تراشان است که به تازگی راه‌اندازی شده بود و ما برای تسهیل کار، در پرداخت‌های مستاجرها تسهیل نمودیم که امسال قراردادها تغییر خواهد یافت.
این لایحه نیز تصویب شد.

مکلف شدن شهرداری جهت نامگذاری یکی از معابر شهر به نام مهدی اخوان ثالث
در ادامه این جلسه علنی، نوبت به بررسی ۳ دستور کار با موضوع تغییر نام و نامگذاری معابر، میادین و اماکن رسید که در اولین دستور کار این حوزه، نظریه کمیسیون فرهنگی در خصوص نامگذاری یکی از خیابان‌های شهر به نام استاد مهدی اخوان ثالث بررسی شد.
اصولی، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در این خصوص اظهار کرد: طرحی را جمعی از اعضای شورا جهت نامگذاری یکی از معابر شهر به نام مهدی اخوان ثالث ارائه نمودند که در کمیسیون بررسی شد.
ریاضی، رییس کمیسیون ویژه توسعه و عمران توس نیز عنوان کرد: برای اینکه فوت وقت نشود پیشنهاد می‌دهم در همین مصوبه مشخص کنیم یکی از خیابان‌های اصلی شهر به نام اخوان ثالث نامگذاری شود.
نامگذاری معابر شهر مشهد به نام مفاخر با اخوان ثالث کلید خورد
بختیاری، معاون شهردار و رییس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد بیان کرد: پیشنهاد دارم که شورا ما را مکلف کند تا تعدادی از مفاخر را شناسایی کرده و تعداد بیشتری نامگذاری معابر به اسم مفاخر شهر داشته باشیم.
بر اساس این مصوبه شهرداری مشهد مقدس مکلف است نسبت به طرح موضوع نامگذاری یکی از خیابان‌های شهر مشهد به نام استاد مهدی اخوان ثالث در کمیته نامگذاری شهرداری مشهد اقدام و لایحه آن را ظرف مدت یک ماه برای تصویب به شورای شهر ارسال نماید.
«نشاط» به سالن ورزشی امامت آمد
اعضا در نهمین دستور کار جلسه علنی و دومین دستور کار با موضوع نامگذاری به بررسی نظریه کمیسیون فرهنگی در زمینه نامگذاری، تغییر و اصلاح نام پرداختند.
در این مصوبه آمده است که به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به نامگذاری یک سالن ورزشی و تغییر نام یک فرهنگسرا به شرح زیر اقدام نماید:
۱.نامگذاری سالن ورزشی واقع در امامت ۴۹ به نام نشاط
۲.تغییر نام فرهنگسرای سلامت به نصرت با توجه به درخواست واقف وارث
۳.حذف عبارت شمالی، جنوبی و شرقی و غربی از نام بولوارهای منطقه ۱۰ شهرداری مجددا به کمیته نامگذاری عودت گردید تا ابتدا در قالب نظر سنجی، ابتدا نظرات مردم منطقه دریافت گردد.
چرخ «رستم دستان» در زورخانه شهید آوینی
همچنین اعضا در ادامه به لایحه شهرداری و نظریه کمیسیون فرهنگی در زمینه نامگذاری یک سالن ورزشی رای مثبت دادند.
بر این اساس به شهرداری مشهد اجازه داده شد تا نسبت به نامگذاری یک سالن ورزشی واقع در بولوار شهیدآوینی منطقه ۵ به نام رستم دستان اقدام نماید.
بختیاری، معاون شهردار مشهد در این خصوص اظهار کرد: چون سالن گود ورزش باستانی و زورخانه‌ای بود لذا این نام پیشنهاد شد.
سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری مشهد، اساسنامه‌دار شد
اما نظریه کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون حقوقی و کمیسیون اقتصادی، با موضوع بررسی اساسنامه سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی به عنوان یازدهمین دستور کار سی و هفتمین جلسه علنی شورای پنجم در دستور کار قرار گرفت.
گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در این مورد گفت: در خصوص این دستور کار، اصلاحات مورد نظر سایر کمیسیون‌ها نیز لحاظ شده است و کمیسیون حقوقی نیز در نهایت اصلاحات لازم را اعمال نموده است.
نوروزی، رییس کمیسیون اقتصادی شورا نیز اظهار کرد: اساسنامه منسجم و خوبی اعمال شده که امیدواریم با تصویب آن، مدیران و کارکنان این سازمان با قوت بیشتری کار را ادامه دهند.
خواجه نایینی، معاون اقتصادی شهراری مشهد نیز بیان کرد: یکی از اتفاقات خوبی که در یکسال اخیر محقق شد، تعیین تکلیف چارت و بحث ساختاری شهرداری بود که عملا قبلا سازمانی به نام سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی وجود نداشت و چند سال بدون اساسنامه و وجود خارجی سازمان، فقط با یک نام کار انجام می‌شد.
در نهایت اساسنامه این سازمان با رای مثبت اعضای شورا، تصویب شد.

اعطای ۱۵ درصد تخفیف به شهروندان برای شارژ‌های غیر حضوری الیت
دوازدهمین دستور کار این جلسه علنی نیز به بررسی نظریه کمیسیون تلفیق و نظریه کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و حمل و نقل و ترافیک در زمینه بودجه سال ۹۷ شرکت ترافیک هوشمند الیت اختصاص داشت.
گندمی، رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر خاطرنشان ساخت: این شرکت بنا به دلایلی، با تاخیر بودجه‌اش را ارائه نموده است. این لایحه در چند کمیسیون بررسی شد و بعد از برگزاری ۵ جلسه، جمع‌بندی گردید.
وی افزود: ما برای پارکینگ‌های غیر حاشیه‌ای نرخ یکسان داریم که معتقدیم باید با توجه به مکان قرارگیری، قیمت‌ها متفاوت باشد. همچنین الیت در تبصره‌های این مصوبه موظف شده است باید برای شهروندانی که نسبت به شارژ غیر حضوری اقدام می‌کنند ۱۵ درصد تخفیف در شارژ خریداری شده در نظر بگیرند.
وی تصریح کرد: به دلایل سوء مدیریت الیت، آلبوم این شرکت را تصویب نکردیم و منوط به تغییر مدیریتی کردیم. ما با بازگشت تعرفه‌ها به سال ۹۴ موافقت نمودیم و این افزایش تعرفه نیست. باید توجه کرد که همه درآمدهای الیت را نمی‌توانیم به سمت پارکینگ‌سازی ببریم.
شهریاری، عضو هیئت رییسه شورا نیز بیان کرد: ما در موقع رقابت‌های انتخاباتی شاید شعارهای زیادی بدهیم اما بعد از مواجه شدن با واقعیت‌ها، باید مسیر درست را انتخاب کنیم. ما باید کاری کنیم که همه مردم از خیابان‌ها استفاده کنند.
افزایش ۲۵ درصدی تعرفه الیت در پارک‌های حاشیه‌ای معابر گروه الف در ساعات پیک
بهاروند، رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک نیز گفت: ما معابر را به ۳ گروه الف، ب و ج تقسیم بندی کرده و برای معابر اصلی در ساعات پیک، ۲۵ درصد مبلغ مازاد و افزایش تعرفه در نظر گرفته‌ایم.
شهلا، عضو شورای شهر در مخالفت به بندهایی از این لایحه گفت: من مخالفتم با افزایش تعرفه‌های الیت است زیرا خدمات جدیدی به شهروندان ارائه نمی‌دهیم که بخواهیم افزایش تعرفه را داشته باشیم. وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نیز به نحوی نیست که در معابر گروه الف تا ۲۵ درصد افزایش داشته باشیم.
وی اذعان داشت: نباید هزینه سوء مدیریت شرکت الیت را از جیب مردم جبران کنیم. نباید به خاطر ضرر و زیان مالی الیت، پولش را از جیب مردم جبران کنیم. مگر همه شرکت‌های شهرداری سودده هستند، ما به بسیاری از شرکت‌های شهرداری یارانه می‌دهیم.
راه اندازی الیت برای استفاده بهینه شهروندان از پارک‌های حاشیه‌ای بوده است
نوروزی، رییس کمیسیون اقتصادی به عنوان موافق لایحه عنوان کرد: الیت برای درآمد شهرداری نیست بلکه برای استفاده بهینه مردم از پارک‌های حاشیه‌ای معابر مشهد است. برای کسی که کار کختصری دارد تا نیم ساعت رایگان در نظر گرفته شده است. باید موضوعات را مبتنی بر واقعیات ببینیم زیرا این سوال مطرح است که هزینه‌های الیت از کجا تامین شود. مشکلات الیت را باید در جای خود دیده و سایر مسائل را نیز جداگانه بررسی نماییم.
موحدی‌زاده، نایب رئیس شورای شهر نیز تصریح کرد: وقتی فعالیتی در انحصار دولت و شهرداری باشد بخش خصوصی نمی‌تواند به این بخش ورود کند. افزایش قیمت‌ها نیز در ساعات پیک،
وی اذعان داشت: سازمان باید بتواند از منابع درست استفاده کند و به سمت درآمد پایدار حرکت کند. رضایت شهروندان برای ما ارزش بالایی دارد و نمی‌خواهیم آنها فکر کنند که شورا نسبت به افزایش قیمت‌ها بی‌تفاوت است.
برکچی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد نیز گفت: بودجه الیت، به این دلیل دیرتر ارائه شد که لازم بود پیوست سازمان ترافیک داشته و به تذکر سازمان بازرسی، مقرر شد شفاف ارائه گردد لذا با تاخیر ارائه شد.

بازگشت تعرفه الیت به سال ۹۲
وی ادامه داد: هزینه‌های سرباری وجود دارد لذا مجبوریم هزینه‌ها را افزایش دهیم. افزایش بلیت اتوبوس و تاکسیرانی هم در همین راستا بود وگرنه آنجا هم خدمات جدیدی ارائه نمی‌شود. ما قیمت‌ها را به سال ۹۲ برمی‌گردانیم و این افزایش را هم از افراد ماشین‌دار می‌گیریم نه کسانی که از حمل و نقل عمومی استفاده می‌نمایند. نیم ساعت اول رایگان است که افراد مختلف می‌توانند از آن استفاده کنند.
وی خاطرنشان ساخت: در ساعات پیک هم چون مردم نیاز بیشتری به استفاده از پارک حاشیه‌ای دارند لذا افراد بیشتری بتوانند از آن بهره‌ ببرند. خود کمیسیون حمل و نقل شورا فراخوانی زد که همه شرکت‌ها و افراد بخش خصوصی که می‌توانستند در این مسیر یاری گر ما باشند در حال مشارکت هستند.
وی گفت: قبلا هزینه‌ها به صورت نقدی از مردم مبلغ دریافت می‌شد ولی در حال حاضر در حاشیه دیگر فشاری به مردم وارد نشده بلکه در پارکینگ‌های غیر حاشیه‌ای بر روی وصول مطالبات برنامه‌ریزی شده است.
اسدی، مدیر عامل شرکت ترافیک هوشمند الیت نیز ابراز کرد: ما در این مدت کاهش نیرو داشتیم و هر پارکبان ۸۵ مسیر را بجای ۵۵ مسیر قبلی پوشش می‌دهد. این موجب بالا رفتن بهره‌روری الیت شده است. همچنین رزرو اینترنتی پارک‌های غیر حاشیه‌ای نیز راه‌اندازی شده است.
در نهایت بعد از صحبت‌های موافقان و مخالفان، بودجه سال ۹۷ شرکت ترافیک هوشمند الیت که از حیث منابع و مصارف ۲۲۵ میلیارد و ۷۰۳ میلیون و ۷۰ هزار ریال می‌باشد تصویب شد.
تبصره‌های عمومی این لایحه در ۹ بند و تبصره‌های اختصاصی نیز در ۷ بند رای مثبت گرفت.
تمدید واگذاری ۴ ایستگاه آتش‌نشانی به بخش خصوصی تا پایان سال جاری
دیگر دستور کار سی و هفتمین جلسه علنی شورا، بررسی نظریه کمیسیون خدمات شهری، نظریه کمیسیون برنامه و بودجه در زمینه لایحه شهرداری با موضوع تمدید مدت واگذاری ۴ ایستگاه آتش‌نشانی به بخش خصوصی بود.
نوروزی، رییس کمیسیون اقتصادی پیشنهاد داد تا اعضا با تمدید واگذاری ۴ ایستگاه آتش‌نشانی به بخش خصوصی تا ۲۹ اسفندماه سال جاری موافقت نمایند که این پیشنهاد و در نهایت کل لایحه تصویب شد.

خروج یک ماهه لایحه استفاده از بخش خصوصی در فعالیت‌های عملیاتی آتش‌نشانی از دستورکار
آخرین دستور کار این جلسه علنی نیز به بررسی لایحه شهرداری در خصوص استفاده از بخش خصوصی در فعالیت‌های عملیاتی اتش‌نشانی اختصاص داشت.
حاجیان شهری، رییس کمیسیون خدمات شهری شورا در مخالفت با این لایحه عنوان کرد: یکی از مشکلات موضوع خصوصی‌سازی، مشکل تایید صلاحیت شرکت‌ها برای خدمات آتش‌نشانی است. در این بخش قیمت تمام شده محاسبه نشده است. باید مشخص شود چرا خصوصی‌سازی انجام می‌شود. آیا با این اقدام هزینه‌ها کاهش می‌یابد ؟ نه اینگونه نیست، بلکه با هزینه بالاسری بخش خصوصی، هزینه‌ها افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: باید مشخص شود این کار به چه شرکت‌هایی برون سپاری شود که این کار مشخص نشده است. در بودجه سال ۹۶ و ۹۷ شهرداری، هر ساله ۳۰ میلیارد تومان برای ساخت ایستگاه‌های آتش نشانی اختصاص یافته اما جذب نشده است. آیا فقط در سازمان آتش نشانی نیروی مازاد داریم. در چارت جدید ۳۵ درصد نیروهای سازمانی شهرداری یعنی حدود ۲ هزار نفر به آتش نشانی اختصاص یافته است که نشان از حاکمیتی بودن این کار است.
موحدی‌زاده، نایب شورای شهر هم بیان کرد: بحث واگذاری آتش‌نشانی به بخش خصوصی از زمان شورای سوم تا کنون جای مناقشه بوده است و هنوز هم ادامه دارد. در ارائه این لایحه، برای ابلاغ وزارت کشور چه استدلالی دارید چون فرمانداری با آن مخالفت خواهد کرد.
بهاروند، رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک نیز در مخالفت با این لایحه گفت: من همیشه موافق خصوصی‌سازی بودم اما بحث خصوصی آتش‌نشانی چون با بحث سلامت مردم سر و کار دارد در بیشتر نقاط دنیا صورت نمی‌گیرد و به این بخش یارانه پرداخت می‌شود پس شهرداری مشهد هم به این بخش یارانه بدهد و آن را خصوصی نکند.
نوروزی، رییس کمیسیون اقتصادی نیز بیان داشت: موضوع این است که اگر ما هر چیزی را به اجرا در جاهای دیگر ارجاع دهیم، پس خلاقیت چه می‌شود؟ این نوآوری و خلاقیت باید پاس داشته شود. در ارتباط با نیروهای شهرداری، همه هزینه‌ها را شهرداری می‌دهد اما برای چابکسازی شهرداری لازم است این بخش خصوصی‌سازی شود.
گندمی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه هم اظهار داشت: من برون سپاری موافق هستم. اینکه بگوییم آتش نشانی به موضوع ایمنی مردم سر و کار داشته و خصوصی‌سازی آن در هیچ کجای کشور صورت نگرفته، درست نیست وقتی در جاهایی مثل پالایشگاه‌های عسلویه، کار به بخش خصوصی واگذار شده است پس اینجا هم می‌شود این کار را کرد. ما فرماندهی و مسئولیت را در اختیار آتش‌نشانی قرار داده‌ایم و سایر بخش‌ها در اختیار بخش خصوصی می‌باشد.
در ادامه پیشنهاد ۵ تن از اعضا برای بازگشت به کمیسیون این لایحه به مدت یک ماه مطرح شد.
ودیعی، عضو هیئت رییسه شورا هم عنوان یکی از پیشنهاد دهندگان بیان کرد: از نظر ما وقتی برون سپاری مطرح می‌شود هدف ما برون سپاری ساخت و تجهیزات است نه واگذاری مالکیت و خصوصی‌سازی آن. من خودم هنوز کامل توجیه نشده‌ام که آیا با این برون سپاری، هزینه‌ها کاهش می‌یابد یا نه. به همین خاطر نیاز به بررسی بیشتر دارد تا بدانیم این کار چه منافعی دارد.
اعضا به این پیشنهاد رای مثبت دادند.
کاظمی، معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد هم در پایان با دادن خبری خوش به شهروندان گفت: فردا افتتاحیه نجهیزات و دستگاه‌های اندازه‌گیری آلودگی می‌باشد از اندازه‌گیری امواج الکترومغناطیس تا امواج صوتی و یو وی که به سلامت مردنم سر و کار دارد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد