به گزارش خبرکده شهری ؛
امروز روز جهانی کودک است. جهانی که در آن زندگی می کنیم با حضور کودکانمان زیباتر و خواستنی تر شده است. البته همه آنها از حقوقی مساوی برخوردار نیستند. بسیاری از کودکان ناخواسته تن به انجام کارهای سنگین داده اند. حل چنین مسئله ای نیازمند یک کار هماهنگ با همکاری تمامی ارگان های ذیربط و نیز شهروندان است. با همکاری شهروندان می توانیم در زمینه حل این مسئله اجتماعی گام های بلندی برداریم.

ضرورت دیگر تربیت صحیح کودکان و فرزندانمان می باشد. امروزه توجه بیشتر و تربیت صحیح دینی از هر زمان دیگری بیشتر احساس می شود. همه ما در برابر آینده سازان میهن اسلامی خود مسئول هستیم.

هم چنین جا دارد یاد و خاطره ی کودک شهید، محمد طه اقدامی که در حمله ناجوانمردانه و تروریستی اهواز به شهادت رسید را گرامی بداریم.