در راستای زیباسازی محیط شهری و ایجاد طراوت و نشاط در سطح منطقه، چندین مورد المان حجمی و نوری توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۷ تبریز نصب شده است.

به گزارش خبرکده شهری ، علی فرخی شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت: تلاش داریم با انجام ماموریت های محوله و ارائه خدمات بهینه گام های کوچکی در جهت توسعه شهری زیبا و آباد برداریم .

شهردار منطقه تصریح کرد: ارایه فعالیت های خدماتی ارتباط مستقیمی با شهروندان منطقه داشته و هرگونه کوتاهی در انجام وظایف محوله بر نارضایتی آنان اثر خواهد داشت.

گفتنی است؛ در راستای زیباسازی محیط شهری المان های متنوعی در جاده تبریز آذرشهر ، ورودی خیابان شهید صمدی، چهارراه لاله ، رسالت و … نصب و این عملیات همچنان ادامه دارد.