بخش شهرستانها:
به گزارش خبرکده شهری جلسه انتخاب هیئت رئیسه شوراهای اسلامی شهرستان ماهشهر امروز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ در فرمانداری شهرستان ماهشهر برگزار گردید آقای مهدی امیری فر با اتفاق آرا ۵ رای بعنوان رئیس شوراهای اسلامی شهرستان ماهشهر انتخاب شد.
آقای منتظر منصوری با اتفاق آرا بعنوان نائب رئیس شورا انتخاب شد.
آقای سید حسین موسوی با اتفاق آرا بعنوان منشی شورا انتخاب شد.
و آقای مجتبی آبادی بعنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان در هیئت تطبیق بخش مرکزی به اتفاق آرا انتخاب شدند