محمدصادق مظفری، مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: در راستای طرح توسعه جنگلکاری کمربند سبز شمال پونک، عملیات جمع آوری ضایعات و نخاله ها، خاکریزی، تسطیح و آماده سازی بسترهای کاشت اجرا شده است.

به گزارش خبرکده شهری؛ مظفری افزود: در اجرای این عملیات تاکنون ۵۰۰ کامیون خاکریزی انجام شده است.
منبع:روابط عمومی سازمان پارک‎ها و فضای سبز شهرداری قزوین