مدیر شهرداری منطقه سه از آغاز عملیات اجرائی رنگ آمیزی و نوسازی پل های عابر پیاده سطح منطقه خبرداد.

به گزارش خبرکده شهری ، مجتبی یوسفی مدیر منطقه با بیان این خبر افزود: طرح بهسازی، نوسازی و رنگ آمیزی پل های عابر پیاده به منظور افزایش نظم بصری معابر و گذرگاهها و مهمتر از آن استفاده شهروندان از پل های عابر پیاده در گذشتن از نقاط پرخطر پرتردد دردستور کاری حوزه حمل و نقل و ترافیک قرار گرفته است .

وی گفت: این اقدام ابتدا با حذف زوائد فیزیکی موجود روی پل ها و شستشو و پاکسازی کامل آنها و سپس شروع رنگ آمیزی آن صورت می گیرد.

گفتنی است رنگ آمیزی ۶ پل عابر پیاده موجود در سرتاسر بلوار پاسداران در برنامه کاری قرار دارد که هم اکنون این اقدام در سه نقطه از جمله پل عابر پیاده نبش خیابان زوایه ، پل عابر پیاده روبروی خیابان زمزم زیتون کارمندی و پل عابر مسیر فرودگاه در حال انجام است.