معاون خدمات شهری شهرداری منطقه چهار اهواز از پاکسازی و نخاله برداری بلوار علوی خبر داد.

به گزارش خبرکده شهری ، علیرضا سعادت گفت: به منظور بهبود فضای شهری و جلب رضایت شهروندان با تلاش نیروهای خدمات شهری منطقه و به منظور پاکسازی زمین های خالی و از بین بردن ناهمواریها، نخاله های موجود در بلوار علوی جمع آوری شد.

مدیر منطقه چهار هدف از اجرای این عملیات را پاکسازی، تنظیف و ایجاد محیط سالم و همچنین حفظ بهداشت محیط عنوان کرد.

وی افزود: وجود نخاله ها در این محله باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی و به خطر انداختن بهداشت محیط و همچنین چهره و نمایی نامناسب از شهر را به نمایش می گذاشت که با نظارت معاونت خدمات شهری منطقه در اقدامی بلوار مذکور با استفاده از دستگاههای مورد نیاز پاکسازی شد.
منبع: امور ارتباطات شهرداری منطقه چهار اهواز