مدیر حراست شهرداری منطقه چهار اهواز منصوب شد.

به گزارش خبرکده شهری ، آیین تکریم از خدمات قدرت اله منگشتی سرپرست حراست شهرداری منطقه چهار اهواز و معارفه مجید کاظمی مدیر حراست منطقه با حضور مدیر منطقه ، قربانی معاون حراست شهرداری اهواز و جمعی از معاونین و مسئولین منطقه برگزار شد.

بر پایه این گزارش ، علیرضا سعادت طی مراسمی در دفتر خود و با حضور جمعی از معاونین و مسئولین منطقه، کاظمی را به عنوان مدیر حراست منطقه معرفی کرد.

مدیر منطقه چهار اهواز در این مراسم ابتدا از زحمات و تلاشهای بی دریغ قدرت اله منگشتی ، تقدیر و تشکر کرد و برای مجیدکاظمی آرزوی موفقیت کردند.
منبع: امور ارتباطات شهرداری منطقه چهار