مشارکت ناوگان اتوبوس شهری در راهپیمایی روز ۱۳ آبان روز دانش آموز

به گزارش خبرکده شهری ؛ مجید کاشی سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل از مشارکت این سازمان در راهپیمایی روز ۱۳ آبان خبر داد و گفت:به مناسبت برگزاری مراسم ۱۳ آبان، #روز_دانش_آموز به منظور ارائه خدمات بهینه حمل و نقلی به شهروندان گرامی برای شرکت دراین مراسم، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان با در اختیار نهادن تعداد ۲۵ دستگاه اتوبوس نسبت به جابجائی شهروندان گرامی از تمامی نقاط شهر به محل برگزاری مراسم حضوری پر رنگ و فعال داشت.

کاشی در ادامه افزود: اتوبوسهای ناوگان در اولین ساعات امروز با حضور حداکثری در سطح شهر و به خصوص در مقابل مدارس نسبت به جابجائی دانش آموزان و همشهریان به محل برگزاری مراسم واقع در میدان سعدی انجام وظیفه نمودند.

وی گفت: سرویس رسانی به دانش آموزان و همشهریان بعد از پایان مراسم نیز ادامه داشت و دانش آموزان به مبادی اولیه انتقال داده شدند.
منبع:مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان