شهردار کلانشهر تبریز ضمن بازدید از پروژه های عمرانی و خدماتی مناطق پنج، دو، یک و چهار در جریان روند اجرای این پروژه ها قرار گرفت .

به گزارش خبرکده شهری، مهندس ایرج شهین باهر به همراه محمد حسین اسحقی ، معاون فنی و عمرانی شهردار و همچنین شهرداران مناطق از تعدادی از پروژهای عمرانی و خدماتی شهرداری بازدید کرد.

پروژه تقاطع غیر همسطح ولیعصربه عنوان فاز اول اتوبان ولایت با ۲۵۰ میلیارد ریال هزینه یکی پروژه هایی بود که شهردار تبریز از آن بازدید کرد.

تقاطع غیر همسطح ولیعصر از دو پل تشکیل یافته است که پل اول اتصال مسیر کوی نصر و استانداری و پل دوم نیز بزرگراه دو کمال را به کوی استانداری و پل اول متصل می نماید.

اتوبان ولایت با طول ۶ کیلومتر توسط شهراری تبریز اجرا می شود که هزینه ای معادل ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل آن پیش بینی شده است.

شهردار تبریز در ادامه از پروژه های میدان افلاک نما، پارک محله ای گلکار، محل جدید ایستگاه آتش نشانی منطقه یک، پارک سلامت، ایستگاهها و مسیر بی آرتی، پروژه اصلاح هندسی میدان معلم، مسیرگشایی خیابان شهید خلیلی ، ساماندهی فاز آخر مهرانه رود بازدید کرد.

شهردار تبریز ضمن بازدید از روند اجرای این پروژه ها با تعدادی از شهروندان در محل اجرای این پروژه ها دیدار و در جریان مطلبات آن ها قرار گرفت.