کیفیت محیط و میزان رضایتمندی شهرونـدان مـهمترین عـامل سرعت دهی به تلاشهای شهرداری شهردار کلانشهر تبریز در بازدید از پروژه های منطقه ۱ شهرداری تبریز گفت: در ادبیات برنامه ریزی شهری کیفیت محیط و میزان رضایتمندی شهرونـدان مـهمترین عـامل سرعت دهی به تلاشهای شهرداری است.

به گزارش خبرکده شهری ، ایرج شهین باهر شهردار کلانشهر تبریز به همراه تعدادی از معاونین و مدیران ستادی از پروژه‌های شهرداری منطقه یک بازدید کرد. او در این بازدید ضمن تقدیر از عملکرد کارکنان منطقه یک گفت: در فاصله بازدید قبلی از پروژه های منطقه تا امروز کاملا تلاش و پیشرفت کارکنان منطقه قابل توجه است.

باهر ادامه داد: نباید مسائل روز و برخی موارد و مشکلات احتمالی تاثیری در روند رو به رشد پروژه ها داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه نقش کلیدی منطقه یک به لحاظ جغرافیایی اهمیت بالایی دارد اظهار داشت: وجود مناطق برخوردار و کم برخوردار، مسئولیت منطقه را در حوزه های خدماتی، عمرانی و فرهنگی سخت تر کرده است. او افزود: این مسئله باید در اجرای پروژه‌ها و تسریع در آن مشهود باشد.
شهردار کلانشهر تبریز در جریان بازدید از پارک بزرگ سلامت با بیان اینکه تقویت پایداری محلات در گرو ایجاد پارک‌های محله ای است، تصریح کرد: ایجاد فضاهای سبز و پارک‌های محله ای از جمله اهداف مهم در چشم انداز فعالیت‌های شهرداری تبریز است که برای اجرای آنها نباید از هیچ کاری فروگذار بود. او با بیان اینکه دستیابی به شهر پایدار بدون توجه به محله ها که زیر سیستم های پیچیدۀ شهر هستند ممکن نخواهد بود اظهار داشت: پروژه پارک های محله ای و پارک سلامت در این منطقه یکی از مهم‌ترین پروژه‌های شهری در حوزه حفظ و حراست و احیای فضای سبز دانسته و اهمیت این پروژه را که می‌تواند در آینده نقش مهم و زیربنایی را در این حوزه ایفا نماید بسیار حساس دانست.

شایان ذکر است؛ شهردار کلانشهر تبریز در این بازدید از پروژه پارک سلامت، ساختمان آتش نشانی، پارک گلکار و پارک بزرگ سلامت بازدید کرد.