به منظور تکریم ارباب رجوع، ملاقات هفتگی مدیر و معاونین با شهروندان درمنطقه ۵ شهرداری اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرکده شهری ؛ دیدار هفتگی شهروندان در محل دفتر مدیر منطقه و در حضور معاون مالی و اقتصادی منطقه برگزار شد.
دراین دیدار سعید علیپور معاون مالی اقتصادی، فنی وعمرانی، معماری و شهرسازی، فرهنگی واجتماعی، حقوقی، امور نواحی و حراست منطقه حضور داشتند و شهروندان به صورت رودرو، درخواستها و مشکلات خود را بازگو و هرکدام از معاونین مربوطه جوابگوی ارباب رجوع بودند .
گفتنی است پس از پایان ملاقات عمومی، معاون مالی و اقتصادی به همراه امور نواحی خدمات شهری جهت رسیدگی به درخواست شهروندان، ازمحله زعفرانیه بازدید به عمل آوردند.