مزرعه گیاهان دارویی شهر مشهد در منطقه هفت حوض راه‌اندازی می‌شود.
به گزارش خبرکده شهری ، سرپرست شرکت توسعه، عمران و گردشگری هفت حوض با بیان این مطلب در جریان بازدید رییس دانشکده طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد از منطقه گردشگری هفت حوض، اظهار کرد: تاکنون مراحل شناسایی، برداشت نمونه‌ها و مستندسازی گیاهان دارویی بومی و محلی خاص منطقه هفت حوض توسط تیم کارشناسی و متخصص انجام شده و در آینده نزدیک با بهره‌گیری از توان بخش دولتی، خصوصی و سرمایه‌گذاران در این حوزه درصدد راه‌اندازی مزرعه گیاهان دارویی شهر مشهد در منطقه هفت حوض هستیم.
در ادامه این بازدید نیز رییس دانشکده طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به تنوع انواع مختلفی از گیاهان دارویی در منطقه نمونه ملی و گردشگری هفت حوض، بیان کرد: این گیاهان دارای خواص درمانی است که باید از آن ها بهره‌گیری شود.
مهدی یوسفی ضمن بازدید از ظرفیت‌های موجود در عرصه گیاهان دارویی، بومی و محلی منطقه هفت حوض خاطرنشان کرد: برخی گونه‌های نادر گیاهی در منطقه هفت حوض دارای خواص ویژه درمانی در برطرف کردن امراضی همچون سکته‌های مغزی و بیماری‌های قلبی و عروقی است.
وی با ابراز تمایل در ایجاد و توسعه پرورش مزرعه گردشگری گیاهان دارویی گفت: در سال‌های اخیر تعداد کارخانجات تولیدی گیاهان دارویی و عرقیات گیاهی افزایش یافته و بسیاری از آنها صرفا یک یا دو نوع از گونه‌های گیاهان دارویی را در دستور کار تولید خود دارند و به دنبال پرورش نمونه‌هایی خاص از گیاهان دارویی هستند.
رییس دانشکده طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: منطقه هفت حوض می‌تواند مکان مناسبی جهت پرورش و تولید انواع مختلفی از گونه‌های گیاهان دارویی باشد.