جلسه مشترک به منظور بررسی برخی از معضلات ترافیکی در منطقه دو شهرداری اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرکده شهری ، طی نشست مشترک مدیران و معاونین منطقه دو ، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز و فرماندهی پلیس راهور اهواز وضعیت گره های ترافیکی سطح منطقه دو را بررسی و جهت برون رفت از مشکلات مطروحه در این جلسه راهکارهایی ارائه و تصویب شد.

جهت تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه اصلاحات هندسی بلوار ساحلی حد فاصل پل سوم الی پل هفتم و همچنین خیابان پهلوان حد فاصل پل هفتم تا بلوار اروند کیان آباد مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در راستای حل معضل محور مذکور که در ساعات پیک ترافیک سبب انسداد این محور ها می شود، اتخاذ شد..

در این جلسه علاوه بر بررسی یکی ازطرحهای ترافیکی اصلاح هندسی رفیوژ میانی مطرح و ازسوی حاضران جلسه مورد بحث وبررسی قرارگرفت .

معاونت حمل و نقل شهرداری اهواز ضمن تبیین اهداف اجرایی طرح، جزئیات و مشخصات فنی اجرایی طرح را ارائه وگزارش کردند .

درادامه کلیه اعضا معایب و محاسن اجرایی طرح را مورد بحث و بررسی قرارداده و درنهایت مقرر شد تا معاونت حمل ونقل جزئیات اجرایی طرح را در کاهش نقاط انسدادی موجود در مسیر، درنقاط مذکور مجدداً بررسی کرده و اقدامات اصلاحی لازم جهت رفع انسداد های ترافیکی انجام شود.