به منظور تست قندخون کارکنان منطقه و انجام طرح غربالگری دیابت، ایستگاه سلامت در محل معاونت فرهنگی منطقه یک شهرداری اهواز برپا شد.

به گزارش خبرکده شهری ؛ مهراب فلسفی‌زاده مدیر منطقه یک شهرداری اهواز گفت: به منظور تست قند خون کارکنان منطقه و انجام طرح غربالگری دیابت و در راستای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به پرسنل منطقه، ایستگاه سلامت ودر محل معاونت فرهنگی منطقه یک شهرداری اهواز برپا شد.

وی افزود: جهت رفاه حال و تندرستی پرسنل، این طرح در آینده نیز ادامه می‌یابد و کارکنان خدوم و زحمتکش منطقه می توانند به این ایستگاه مراجعه کرده و از تندرستی خود اطمینان حاصل کنند.

وی اظهار کرد: بطور همزمان توزیع کتاب بصورت رایگان نیز انجام شد