شهردار تبریز در دیدار چهره به چهره با مردم، بیش از ۷۰ پرونده از مشکلات شهروندان را بررسی کرد.

به گزارش خبرکده شهری ، شهردار تبریز در این جلسه که با حضور شهرداران مناطق دهگانه و مدیران سازمان ها برگزار شد، به بررسی مشکلات شهروندان پرداخت.

شهردار تبریز در پایان این جلسه با بیان اینکه برخی از شهروندان خواستار دیدار مستقیم با شهردار تبریز هستند گفت: شهرداری تبریز در راستای تکریم شهروندان جلساتی را به طور دوره ای برگزار می کند که این جلسه نیز یکی از همان جلسات است.

شایان ذکر است این جلسه در محل سالن جلسات معاونت شهرسازی شهرداری تبریز برگزار شد و به بیش از ۷۰ پرونده رسیدگی شد.