به گزارش خبرکده شهری ، احمدرضا درخشان معاون امور اجتماعی و شهروندی سازمان از بازدیدهای روزانه دانش آموزان از خانه پسماند و بازیافت سرای محله کیانشهر خبر داد.

احمدرضا درخشان گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته و در راستای برنامه های آموزش محور، به صورت روزانه و مرتب بازدیدهای فراوانی توسط مدارس پسرانه و دخترانه از خانه بازیافت واقع در سرای محله کیانشهر انجام می شود.

وی افزود: در این خانه آموزش های متنوعی ارائه می شود. خانه بازیافت فرصتی است برای آشنایی دانش آموزان جهت شناخت پسماند و چگونگی بازیافت، ساخت کارهای دستی با وسایل بازیافتی و نحوه مدیریت صحیح پسماندهای تولیدی.

این مقام مسئول در پایان یادآور شد: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اهواز در زمینه آموزش شهروندی فعالیت های بسیاری را در سرای محلات آغاز کرده که به صورت روزانه مورد بازدید خانواده ها و دانش آموزان مدارس قرار می گیرد.