همزمان با دوازدهم آذرماه روز جهانی معلولان، شهردار مشهد از آسایشگاه افراد دارای معلولیت شهید بهشتی مشهد بازدید کرد.
به گزارش خبرکده شهری ، محمدرضا کلایی در بازدید از آسایشگاه معلولین شهید بهشتی مشهد که با حضور هادی بختیاری، معاون شهردار و رییس سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد انجام شد از نزدیک با توانمندی های افراد دارای معلولیت این مرکز آشنا شد.
وی همچنین در جریان مشکلات آسایشگاه معلولین ذهنی بی سرپرست شهید بهشتی قرار گرفت.
گفتی است همچنین کلایی صبح امروز از روند پروژه بازسازی جلوخان آرامگاه فردوسی مشهد بازدید کرد.