کارگاه آموزشی آشنایی و ترویج استفاده از کود کمپوست با هدف معرفی مزایای محصول تولیدی در کارخانه کمپوست سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد، با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی برگزار شد.
به گزارش خبرکده شهری ، نخستین کارگاه آموزشی ترویج کود کمپوست با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی در محل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی، مزایای کود تولیدی در کارخانه کمپوست سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد در زمینه اصلاح ساختمان خاک، افزایش راندمان آبیاری و افزایش باروری و خاصلخیزی برای کارشناسان ترویج جهاد کشاورزی شهرستان ها تبیین شد.
افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌های محیطی، تعدیل اسیدیته خاک و افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی از دیگر ویژگی‌های کود کمپوست به شمار می‌رود که در این کارگاه آموزشی و ترویجی، به صورت تخصصی به آنها پرداخته شد.
گفتنی است کارشناسان حوزه کشاورزی در نخستین کارگاه آموزشی آشنایی و ترویج کود کمپوست، نمونه‌هایی از بهره‌برداری این نوع کود و میزان تاثیرگذاری آن بر میزان تولید محصولات کشاورزی در باغات و مزارع ارائه شد.