سخنگوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: از شهروندان تقاضا می شود برای کاهش ترافیک جانباز-آموزگار-ساجدی از مسیر جدید راه اندازی شده ساجدی – جانباز، دور برگردان پل آموزگار انتخاب مسیر کنند.
به گزارش خبرکده شهری، مجید بخت آزما در این خصوص افزود: به منظور تسهیل در ترافیک و کاهش اتلاف وقت شهروندان محترم، خواهشمند است رانندگان و ساکنان بولوار شهید فرامرز عباسی، خیابان بهاران و معابر و بزرگراه های پیرامون از سه راه تازه راه اندازی شده ساجدی- جانباز، دوربرگردان پل آموزگار و بلوار ساجدی انتخاب مسیر کنند.
منبع:پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد مقدس