عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: شاهد ظهور و بکارگیری الگوی رشد هوشمند شهری در کشورهای اروپایی و آمریکایی در تقابل با الگوهای رشد پراکنده و فشرده شهری هستیم.
به گزارش خبرکده شهری ، دکتر ساناز سعیدی مفرد، در بازدید از غرفه مرکز پژوهش‌های شورای شهر مشهد در نمایشگاه هفته پژوهش و شرکت در پنل «شهر فشرده، شهر پهن دشتی»، در مورد این دو مفهوم بیان کرد: ما به طور کلی دو الگوی رشد پراکنده و فشرده را می‌توانیم برای رشد شهری در ادبیات شهرسازی تعریف نماییم.
وی افزود: کمیسیون جامع اروپا یکی از مخالفان الگوی فشرده رشد شهری است به این دلیل که آنجا و در آمریکا، مشکل زمین وجود ندارد لذا با شهر پراکنده بیشتر موافقند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: هر دوی این الگوها معایب و مزایایی دارند. مهمترین مزیت شهر فشرده، در مصرف انرژی آن می‌باشد چون فاصله منزل افراد با محل کار و به دنبال آن میزان سفرهای شهری و مسافت آن کاهش می‌یابد. از ایرادات این الگو نیز آن است که اختلاط کاربری‌ها با اینکه در این الگو وجود دارد اما دیگر خبری از آن جاهای دنج و خلوت شهرداری پراکنده نیست. البته در مقابل، اختلاط اجتماعی هم اتفاق می‌افتد که فرصت بهتری برای تعاملات اجتماعی فراهم می‌سازد.
خاطرنشان ساخت: این روزها در اروپا، الگوی رشد هوشمند شهری در مقابل دو الگوی شهر فشرده و شهر پراکنده قرار گرفته است. در این الگو بر صیانت از محدوده‌های شهری تاکید شده و معتقد است استفاده کارآمدتر از ظرفیت‌ها صورت گیرد.
وی ادامه داد: توسعه بزرگراهی در این الگو نقض شده و بر پیاده مداری و توسعه حمل و نقل محور تاکید می‌شود. این الگو، نه معایب شهرهای فشرده و نه ایرادات شهرهای پراکنده را دارد و خواستگاه آن از کشور آمریکا می‌باشد.