رییس اداره محیط زیست، ایمنی و سلامت شهرداری مشهد گفت: کیفیت هوای مشهد از ابتدای سال تاکنون ۳۰ روز پاک بوده که نسبت به مشابه سال گذشته پاکتر شده است.
به گزارش خبرکده شهری، محمد پذیرا در این خصوص افزود: براساس اطلاعات مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی شهرداری مشهد طی ۲۶۰ روز گذشته از سال ۹۷ شهروندان مشهدی ۳۰ روز معادل ۱۱.۶ درصد هوای پاک تنفس کرده‌اند که نسبت به ۲۶۰ روز سال ۹۶ که شاهد ۱۲ روز هوای پاک معادل ۴.۷ درصد شهروندان کلانشهر مشهد در سال ۹۷ هوای پاکتری را تنفس کرده‌اند.
وی اضافه کرد: همچنین از ۲۶۰ روز گذشته از ابتدای فروردین امسال تا امروز چهارشنبه ۱۴آذر کیفیت هوا در ۱۹۲ روز سالم بوده که با تعداد روزهای هوای سالم مشهد در سال ۹۶ برابر بوده است.
رییس اداره محیط زیست، ایمنی و سلامت شهرداری مشهد با بیان اینکه تعداد روزهای هوای ناسالم برای گروه‌های حساس شاخص ۱۰۱ تا ۱۵۰ در ۲۶۰ روز گذشته از سال جاری ۳۱ روز بوده است، اظهار کرد: این در حالی است که در مشابه سال گذشته هوای ناسالم برای گروه‌های حساس ۴۹ روز معادل ۱۸.۸ درصد بوده است که نسبت به سال جاری ۱۱.۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
پذیرا ادامه داد: همچنین تعداد روزهای هوای ناسالم با شاخص ۱۵۱ تا ۲۰۰ برای همه گروه‌ها امسال تاکنون ۳ روز بوده که با مشابه سال ۹۶ برابر است.
رییس اداره محیط زیست، ایمنی و سلامت شهرداری مشهد افزود: در مجموع باید گفت که کیفیت هوای کلانشهر مشهد در ۲۶۰ روز گذشته از سال ۹۷ نسبت به مشابه سال ۹۶ بهتر بوده که این کاهش هم به دلایل طبیعی و افزایش بارندگی‌ها و همچنی اقدامات انجام شده در راستای کاهش آلودگی هوا به ویژه اختصاص سوخت با استاندارد یورو ۴ بوده است.