نشست بررسی معضلات و چالش های مدیریت پسماند تبریز توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرکده شهری ، علیرضا اصغری مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند و خدمات موتوری در نشست بررسی معضلات و چالش های مدیریت پسماند با بیان اینکه سازمان همکاری صمیمانه با تشکل های مردم نهاد و کارشناسان محیط زیست در زمینه آموزش شهروندی و آگاه سازی، نحوه مدیریت پسماندهای شهری در بین اقشار مختلف جامعه شهری داشته است گفت: اگر مشارکت عموم شهروندان به ویژه کارشناسان محیط زیستی نباشد مدیریت شهری قادر نخواهد بود به نحو احسن به وظایف خود عمل نماید.

اصغری ادامه داد: حس مسئولیت پذیری در بین کارشناسان محیط زیست و تشکل های مردم نهاد سرمایه ای بزرگ برای مجموعه شهرداری تبریز است. او تاکید کرد: با استفاده از این سرمایه و کمک یکدیگر میتوانیم جایگاه تبریز را به عنوان شهر پاکیزه کشور حفظ کنیم.

گفتنی است در این نشست موضوعات مرتبط به حوزه مدیریت پسماند، بهره گیری از شیوه های مناسب بازیافت مواد و استفاده دوباره از مواد دور ریز خانگی، ضرورت کاهش میزان پسماندهای تولیدی و اهمیت کاهش میزان دفن پسماندهای شهری جهت به حداقل رساندن آلودگی محیط و همچنین اهمیت بسط آموزش های شهروندی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

در این نشست کارشناسان اداره کل محیط زیست استان، آب منطقه ای استان، شورای اسلامی شهر تبریز، تشکل های مردم نهاد، رئیس مرکز پژوهش های شهرداری تبریز و مسئول بهداشت محیط شهرستان تبریز در سالن کنفرانس سازمان مدیریت پسماند برگزار شد .