طی نشستی یک روزه، تجربیات موفق شهرداری مشهد در حوزه شهرسازی در اختیار استان همدان قرار گرفت.
به گزارش خبرکده شهری ، طی نشستی یک روزه استاندار همدان به همراه معاونان خود، اعضای شورای شهر و شهردار همدان و جمعی دیگر از مدیران ارشد این شهر، میهمان مشهد شدند و از تجربیات موفق شهرداری مشهد در حوزه شهرسازی استفاده کردند.
در این نشست، آشنایی مباحثی پیرامون برون سپاری، نحوه استقرار سیستم یکپارچه شهرسازی، نحوه نظارت بر ساخت و سازها و اجرای آراء کمیسیون ماده صد، نوسازی بافت‌های فرسوده به ویژه بافت فرسوده اطراف حرم مطهر و نوسازی سکونتگاه‌های غیررسمی ارائه شد.
در نشست یاد شده، ۴۰ نفر از مدیران ارشد استان همدان حضور داشتند و از تجربیات موفق شهرداری مشهد در حوزه‌های مختلف شهرسازی استفاده کردند.
گفتنی است، پیش از این نیز هیات‌های متعددی از مدیران ارشد استان های زنجان، کرمان، شیراز، تبریز و غیره به مشهد سفر کرده و از تجربیات حوزه شهرسازی این کلانشهر در راستای برنامه‌ریزی منسجم‌تر و کاربردی‌تر استفاده کردند.