معاون برنامه ریزی فرمانداری کرج اعلام کرد که طبق گزارش شهرداری پانصد دستگاه اتوبوس فرسوده با عمر بالای ١٠ سال در کرج تردد می کنند.
به گزارش خبرکده شهری ؛ محمد مجرد در جلسه کارگروه حفاظت از محیط زیست شهرستان کرج گفت: سه موضوع محوری «روزهوای پاک، ساماندهی زباله های اطراف محدوده ماهدشت و وضعیت تخلیه چاه و نخاله» در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته است.وی با اشاره به نامگذاری ۲۹ دی ماه بعنوان «روز هوای پاک» خاطرنشان کرد: حساسیت و فرهنگسازی در زمینه حفاظت از محیط زیست با تدوین برنامه های ویژه این روز بیش از پیش در جامعه احساس خواهد شد.معاون برنامه ریزی فرمانداری کرج با اشاره به گزارش شهرداری گفت: ۵۰۰ دستگاه اتوبوس در شهر کرج تردد دارند که عمرشان بالاتر از ۱۰ سال است و باید نسبت به انجام معاینات فنی و بهسازی این ناوگان اقدام جدی صورت گیرد.