مهدی امینی، سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین، گفت: نخستین دوره نمایش آموزشی کودکانه با حضور بیش از ششصد کودک از چند مهد کودک قزوین، در مرکز فرهنگسرای بانو برگزار شد.

به گزارش خبرکده شهری ؛ امینی افزود: در این برنامه، هنرمندان با نمایش موزیکال و شاد،به آموزش مفاهیم مهم مدیریت پسماند از جمله تفکیک زباله از مبدا و جداسازی پسماند خشک از تر، به کودکان پرداختند.

امینی با اشاره به اهمیت نهادینه کردن باورهای زیست محیطی در بین کودکان، عنوان کرد: اجرای اینگونه برنامه ها، تاثیر بسزایی در شکل گیری فرهنگ مدیریت صحیح پسماند در بین رده های سنی کودک، دارد.