کیومرث فدائی‌فر، سرپرست منطقه دو شهرداری قزوین، از شناسایی ۹۹ سازه خطرساز در سطح منطقه خبر داد.

به گزارش خبرکده شهری ؛ فدائی‌فر گفت: ۹۹ سازه خطرساز شناسایی شده شامل ساختمان های متروکه، دیوارهای خطرساز، دیوارهای قدیمی، واحدهای مسکونی خطرساز بودند.

وی بیان کرد: شناسایی سازه‌های خطرساز در راستای ایمن‌سازی شهر برای شهروندان صورت گرفته است.

فدائی‌فر اضافه کرد: بعد از شناسایی سازه‌های خطرساز به طور جدی به دنبال رفع و اصلاح خطرهای موجود هستیم تا امنیت شهروندان تامین شود.

این مسوول ادامه داد: رفع خطر سازه‌های خطرساز در راستای حفظ حقوق شهروندان صورت می‌گیرد و از موضوعات مهم این مجموعه است که در حال پیگیری می‌باشد.