معاون فنی و عمرانی شهردار ارومیه گفت: سه دروازه ورودی شهر ارومیه شامل مهاباد، شهید کلانتری و سرو به سمت ارومیه با الگو گیری از اثر سه گنبد ساماندهی می شود.

به گزارش خبرکده شهری ؛ محمد کاظم زوار با بیان اینکه طرح احیا دروازه های وردی شهر پس از تصویب شورای شهر جهت اجرا انجام می شود، بیان کرد: در قالب این طرح چند دروازه وردی شهر با سازه های سبک بتنی و فلزی و ترکیبی از معماری قدیم و معاصر احداث می شود.

وی در ادامه با اشاره به تعریض ورودی های شهر عنوان کرد: ورودی های شهر چون جاده گلمان، اشنویه، سرو، بند و سلماس تعریض می شود.