رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز گفت: به مناسب عید نوروز بیش از یک میلیون نهال و گل در سطح شهرداری های مناطق یازده گانه شهر شیراز کاشته می شود.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز گفت: به مناسب عید نوروز بیش از یک میلیون نهال و گل در سطح شهرداری های مناطق یازده گانه شهر شیراز کاشته می شود.
به گزارش خبرکده شهری ، دکتر جهانبخش میرزاوند با بیان اینکه برنامه های گسترده ای برای برپایی نوروزی باشکوه پیش بینی شده است، اظهار کرد: یکی از این اقدامات کاشت بیش از یک میلیون نهال و گل در سطح شهرداری های مناطق یازده گانه شهر شیراز است.
وی افزود: شیراز در صدر زیباترین شهرهای ایران قرار دارد و وظیفه ما حفظ این زیبایی ها و ایجاد زیبایی های جدید در این شهر است.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز با اشاره به برنامه های خاص نوروز این سازمان، اظهار کرد: در حوزه دیوارنویسی، نورپردازی و زیبایی های محیطی برنامه های زیادی را خواهیم داشت.
دکتر میرزاوند با بیان اینکه فضای پیرامونی دروازه قرآن و ارگ کریم خانی مجهز به نورپردازی های مدرن از جمله ویدئو مپینگ و ویدئو خواهد گردید، گفت: در اطراف ارگ کریم خانی نیز برنامه گل آرایی فراوانی خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: کار کردن در محدوده تاریخی و فرهنگی شهر شیراز همراه با مشکلات خاص خود است اما در صدد تأمین اعتبارات لازم برای اجرای نورپردازی در آن محدوده هستیم.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز در ادامه از افتتاح فاز اول باغ گل ها خبر داد و اظهار کرد: گل آرایی در مناطق یازده گانه شهرداری شیراز به طور یکسان توزیع می شود و مرزبندی های اقتصادی و اجتماعی برای ما بی مفهوم است.
دکتر میرزاوند گفت: در تمامی ورودی های شهر شیراز برنامه زیباسازی را پیگیری می کنیم زیرا ورودی های شهر معرفی کننده شهر است.
وی افزود: نورپردازی و همسطح سازی محورهای گردشگری، جمع آوری و پاکسازی ضایعات ساختمانی، زیباسازی، رنگ آمیزی دیوارها در محورهای ورودی شهر، مناسب سازی پیاده روها، ساماندهی تابلوهای شهر از جمله اقدامات مهم برای آماده شدن نوروز است.