سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد ؛

کاشت ۳ هزار اصله درخت در جنوب شهر سمنان

به گزارش خبرکده شهری ، سید محمد قاسمی سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت: تلاش سازمان در این است که توزیع متوازن فضای سبز شهری در تمام نقاط شهری در جنوب و شمال شهر سمنان به صورت یکسان انجام شود.

قاسمی افزود: بر همین اساس از ابتدای فصل زمستان برنامه ریزی گسترده ای در جهت ارتقا فضای سبز شهری از سوی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری صورت گرفته و مطابق این گزارش بیش از ۳ هزار اصله درخت در معابر فرعی و اصلی جنوب شهر سمنان در حال کاشت است.

وی گفت: همچنین با توجه به ضرورت مدیریت مصرف آب، گونه های جدید اغلب مقاوم با کم آبی و سازگار با شرایط اقلیمی شهر سمنان می باشد، این گونه ها شامل توت کاکوزا، زیتون تلخ، زبان گنجشک، عرعر می باشد.