به گزارش خبرکده شهری ؛ این سازمان در نظر دارد امتیاز سرقفلی با اخذ مال الاجاره ماهیانه یک محل جهت ایستگاه توزین (باسکول ) واقع در ضلع غربی فاز دوم میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر اهواز را واگذار نماید . لذا جهت هرگونه اطلاعات بیشتر به سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اهواز واقع در راه بند کارون روبه روی میدان بارفروشان سابق مراجعه و یا با تلفن۳۲۲۶۸۷۱۲ تماس حاصل نمایید.

گفتنی است حداکثر مهلت تحویل پاکات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۲ می باشد .