جشنواره “قاردان آدام” توسط شهرداری منطقه ۶ تبریز در فرهنگسرای رضوان برگزار شد.

به گزارش خبرکده شهری ، در پی بارش پیاپی برف در تبریز طی روزهای اخیر، جشنواره قاردان آدام (آدم برفی) توسط امور فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۶ تبریز در فرهنگسرای رضوان برگزار شد.
این مسابقه با عنوان “قاردان آدام” همزمان با بارش شدید برف، با هدف ترغیب کودکان و مادران به تفریحات سالم، ایجاد بسترهای نشاط و بهره مندی از طبیعت زیبای زمستانی، برگزار شد.
در پایان این مراسم به تمام کودکان شرکت کننده در مسابقه جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.