محمدصادق مظفری، مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت:همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی، مراسم جشن درختکاری، چهارشنبه ۱۵ اسفندماه، با همکاری شهرداری قزوین و اداره کل منابع طبیعی استان برگزار می شود.

به گزارش خبرکده شهری ؛ مظفری افزود: این مراسم با هدف پاسداشت اهمیت درخت و درختکاری و ترویج آن با مشارکت و همراهی گروه های مردمی، تشکل های حامی محیط زیست و مدیران و مسوولان استان و شهر برگزار می شود.

مدیرعامل سازمان فضای سبز شهرداری قزوین در تشریح ویژه برنامه های سازمان در هفته منابع طبیعی، به کاشت و توزیع انبوه نهال و درختچه در بسترهای آماده سازی شده و بین شهروندان، توزیع دستورالعمل کاشت و نگهداری نهال، ترویج پیام های فرهنگی و آموزشی در فیکسچرهای شهری و ادامه طرح واکاری درختان و پویش درختکاری در شهر اشاره کرد.