نخستین برنامه شب شعر به مناسبت چهلمین سالگرد قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز در یخچال تاریخی صادقیه برگزار شد.

به گزارش خبرکده شهری ، در این ویژه برنامه که با حضور معاون فرهنگی اجتماعی شهردار تبریز، شهردار و معاونین و خانواده پرسنل منطقه هشت برگزار شد، شاعران مطرح استانی اشعار خود را در وصف تبریز و قیام ۲۹ بهمن تبریز برای حاضرین سرودند.

همچنین در این برنامه استاد کریمی مراغه ای شاعر صاحب نام کشور، چندین بیت شعر از اشعار مشهور خود را سرود.

یخچال تاریخی صادقیه یکی از یخچالهای تاریخی بازار تبریز است که پس از عملیات مرمت و بازسازی اساسی توسط شهرداری منطقه هشت، با برپایی این برنامه به صورت رسمی میزبان شب شعر بود و از این پس نیز به عنوان کاربری فرهنگی میزبان محفل های هنری و فرهنگی شهرمان تبریز است.