March 19,2018 | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

خبرکده شهری (پایگاه اطلاع رسانی شهرداری های کشور)

استعفای نجفی / محسن هاشمی و اسحاق جهانگیری جدی ترین گزینه های جانشینی نجفی
برگزاری جلسه بررسی استعفای نجفی در ساختمان شورا/ محسن هاشمی و اسحاق جهانگیری جدی ترین گزینه های جانشینی جلسه فوق العاده بررسی استعفای محمدعلی نجفی در طبقه اول ساختمان شورای شهر تهران در حال برگزاری است.

استعفای نجفی / محسن هاشمی و اسحاق جهانگیری جدی ترین گزینه های جانشینی نجفی

خراسان رضوی