March 19,2018 | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

خبرکده شهری (پایگاه اطلاع رسانی شهرداری های کشور)

محمدی شهردار فراشبند؛ همه با هم به عمران و توسعه شهرمان کمک کنیم
ظرف سه ماه اخیر و پس از مصاحبه ها  و توضیحات مهندس حسین محمدی شهردار فراشبند به شهروندان فهیم در خصوص رویه های نادرست تملک اراضی سطح شهر و هزینه های کمر شکن عقب نشینی در شهر فراشبند برای شهرداری، رفته رفته تعدادی از شهروندان دلسوز پیش قدم شده و بدون دریافت هزینه خسارت تعریض ،عقب نشینی کردند.

محمدی شهردار فراشبند؛ همه با هم به عمران و توسعه شهرمان کمک کنیم

فارس