March 19,2018 | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

خبرکده شهری (پایگاه اطلاع رسانی شهرداری های کشور)

کاظمی، معاون خدمات شهری شهرداری قزوین: برنامه‌ریزی‌های مدون و مستمری برای خدمات‌رسانی بیشتر به شهروندان و گردشگران صورت پذیرفته است

سید مهدی کاظمی، معاون خدمات شهری شهرداری قزوین گفت: برنامه‌ریزی‌های مدون و مستمری برای خدمات‌رسانی بیشتر به شهروندان و گردشگران صورت پذیرفته است. به گ...

قزوین