June 19,2018 | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

خبرکده شهری (پایگاه اطلاع رسانی شهرداری های کشور)

در نهادهای خدمت رسان نیز با توجه به نقش مهم نیروی انسانی در پیشبرد اهداف سازمانی، نمی توان این اصل مهم و مدرن را نادیده انگاشت.

مدیر پسماند شهرداری برازجان:نیروی انسانی ناکارآمد ،چالش امروز شهرداریها

در دنیای مدرن امروز با توجه به کارکردهایی که برای "نیروی کار" تعریف میشود، "مدیریت نیروی انسانی" بعنوان یکی از شاخه های مهم علم مدیریت دارای جایگاهی و...

بایگانی‌های اندیشکده - خبر کده شهری