June 19,2018 | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

خبرکده شهری (پایگاه اطلاع رسانی شهرداری های کشور)

بخشنامه حقوق سال۹۷ ابلاغ شد

بخشنامه حقوق سال۹۷ ابلاغ شد بخشنامه افزایش ۱۹.۵درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۱۰.۴ برای سطوح مزدی و به اضافه رقم ثابت ۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان به صورت ماهیانه...

بایگانی‌های قوانین و مقررات - خبر کده شهری