برگزاری کارگاه آشنایی با قانون شهرداری ها و شوراهای اسلامی

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین از برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع “آشنایی با قانون شهرداری‌ها، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور” با حضور ۷۰۰ نفر از پرسنل شهرداری قزوین در آذرماه سال‌جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، خزائلی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین اظهار کرد: این کارگاه آموزشی با موضوع “آشنایی با قانون شهرداری‌ها، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور” با حضور ۷۰۰ نفر از پرسنل شهرداری قزوین در روز چهارشنبه مورخه ۸/۹/۹۶ با همکاری دانشگاه علمی‌و‌کاربردی شهرداری قزوین در سالن همایش‌های لشگر ۱۶ زرهی قزوین برگزار شد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین افزود: با توجه به نزدیک بودن آزمون استخدامی تبدیل وضعیت شهرداری قزوین و مشمول بودن ۷۰۰ نفر از کارکنان این مجموعه در این طرح، طبق آئین‌نامه ابلاغی دستورالعمل اجرای آزمون از سوی وزارت‌کشور، شرط حد نصاب اکتساب ۴۰ درصد از منابع آزمون برای صعود به مرحله دوم، کسب نمره قبولی در آزمون اصلی شامل: استعداد‌های تحصیلی، هوش و منابع تخصصی، قوانین، مقررات و ضوابط شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها است.
خزائلی تصریح کرد: اداره آموزش‌و‌پژوهش معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی با برنامه‌ریزی این کارگاه آموزشی موجبات فراگیری کسب ۴۰ درصد از حد نصاب آزمون تبدیل وضعیت استخدامی را با حضور بالاترین مرجع نظارت بر قوانین شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی کشور از وزارت کشور را فراهم نمود.
وی خاطرنشان کرد: این کارگاه آموزشی به مدرسی بهزاد افشار، مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور و حسینی، معاون مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور به مدت یک روز کاری برگزار گردید و شرکت‌کنندگان در این کارگاه آموزشی، موفق به دریافت گواهی حضور می‌شوند.